Pleegouders gaan ervoor

Pleegouders gaan er voor! Ze zijn gemotiveerd voor het pleegouderschap. Want wat is er mooier dan kinderen die een slechte start of een moeilijke tijd hebben doorgemaakt in je huis op te nemen? Ze liefde en aandacht geven en alles wat kinderen nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Pleegouders maken mooie momenten mee. Dan krijgen ze terug wat ze in kinderen hebben geïnvesteerd. Daar putten pleegouders voldoening uit. Maar wat te doen als de omgang met pleegkinderen lastig wordt? Als pleegkinderen moeilijk gedrag vertonen. En als dat gedrag tot spanningen leidt in huis. Dat roept vragen op: waarom reageert het kind zo en wat kan ik er aan doen om het te veranderen?

Ervaringsdeskundigen binnen pleegzorg

Het kan helpen om dan te luisteren naar (ervarings)deskundigen. Een goed voorbeeld is Inge Vandeweege. Samen met haar echtgenoot Mark heeft ze op dinsdag 27 januari voor Horizon onder de titel ‘Een (h)echte uitdaging’ een online lezing gehouden over heftig gedrag. Over de achtergronden ervan en over hoe er mee om te gaan. Het verhaal van Inge en Mark was allereerst heel eerlijk. Geen beschouwingen zittend op een roze wolk. Maar uitgaande van de werkelijkheid en met twee benen op de grond. Dat kwam al tot uiting in de ondertitel van hun lezing: pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan. De bijdrage van Inge en Mark was daarnaast ook heel concreet. De kijkers en luisteraars kregen geen droog theoretisch verhaal voorgeschoteld. Inge en Mark illustreerden hun verhaal met verschillende praktische voorbeelden uit de omgang met hun pleegkinderen. Ook was de lezing heel praktisch. Inge gaf duidelijke tips mee over de omgang met pleegkinderen, die gedrag vertonen waar pleegouders hun handen vol aan hebben. Zo kregen pleegouders middelen aangereikt om uit te proberen in de praktijk.

Geef je op voor de lezing

Wie dus een goed verhaal wil horen over de achtergronden en de aanpak van pleegkinderen met traumatische ervaringen of een onveilige hechting, kan zijn of haar voordeel doen bij de ervaringen en visie van Inge Vandeweege. Wie de lezing niet heeft bijgewoond, krijgt nog een kans. Er wordt een datum geprikt voor een tweede avond. Ik kan in ieder geval de digitale lezing aanbevelen!

– Opgeven voor de tweede lezing op 6 oktober 2021 kan via: www.pleegouders.horizonpleegzorg.nl/lezing-een-hechte-uitdaging/

Over de schrijver
Reactie plaatsen