Mockingbird

Een sterk netwerk van pleeggezinnen  

Pleegzorgvorm uit Amerika

Mockingbird is een succesvol pleegzorgmodel uit Amerika waarin pleeggezinnen samen een netwerk vormen. Het model wordt naast Amerika ook toegepast in Japan, Australie en Verenigd Koninkrijk. iHub Pleegzorg is de eerste pleegzorgorganisatie die het Mockingbird Family Model in Nederland mag vormgeven.

Hubhome gezin belangrijke spil
Een Mockingbird netwerk heet officieel een constellatie en bestaat uit een aantal pleeggezinnen. Het hubhome gezin vormt de spil van de constellatie. Dit gezin organiseert gezamenlijke bijeenkomsten en zorgt actief voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Het doel van Mockingbird is om onderling sterke relaties op te bouwen tussen de verschillende pleegouders, de pleegkinderen, de ouders van de kinderen en professionals.

Gezelligheid en logeerpartijen
Met dit hechte netwerk voelen pleeggezinnen zich goed gesteund en gewaardeerd om aan de complexe behoeften en vragen van hun pleegkinderen te kunnen voldoen. Tegelijkertijd werkt het netwerk in het voordeel van de kinderen: ze gaan de constellatie ervaren als ‘een grote familie’ met bijbehorende gezelligheid, logeerpartijen en ondersteuning waar nodig.

Lees de persoonlijke blog van hubhome ouder Miranda. Daarin vertelt ze openhartig over haar rol binnen de constellatie.

Meer lezen over Mockingbird? Alle ins en outs vind je hier.

"It takes a village to raise a child"

Pleegkind met knuffelaap

Minder breakdowns

Onderzoek uit onder andere het Verenigd Koninkrijk toont aan dat de aanpak van Mockingbird het percentage breakdowns (het voortijdig of een ongunstig afgebroken plaatsing van een pleegkind) spectaculair verlaagt. Verder blijkt dat kinderen veel baat hebben bij het leren aangaan van normale relaties binnen een netwerk, niet alleen binnen het eigen gezin, ook andere (pleeg)gezinnen. Het Mockingbird model voorziet hierin. 'Normalisatie' is een van de acht basisprincipes van de Mockingbird werkwijze.
SamenwerkeniHub Pleegzorg werkt bij het opzetten van de constellatie samen met Stichting Ondersteuning Pleeggezin (OP). Deze stichting is opgericht om het Mockingbirdprincipe in Nederland te introduceren. De stichting onderhoudt nauw contact met de Amerikaanse moederorganisatie The Mockingbird Society en begeleidt en traint pleegzorgaanbieders in Nederland in het doorvoeren van het gedachtegoed. We beginnen klein, maar hopen dat Mockingbird in de toekomst breed wordt uitgerold in Nederland.

Meer weten over Mockingbird? Bekijk de Mockingbird website.


Overweeg je pleegouderschap?

Meld je dan vrijblijvend aan voor onze informatieavond over pleegzorg. We vertellen je graag meer!