Soorten pleegzorg

Welke vorm van pleegzorg past er bij jou?

900+

Pleegkinderen

700+

Pleegouders

20+ jaar

Pleegzorgervaring

Pleegzorg is er in verschillende vormen

Pleegzorg is er in verschillende vormen, zodat het optimaal past binnen de levens van het pleegkind en de betrokken ouders en pleegouders. Hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden.Soorten pleegzorg

Knuffelaap met zonnebril

Weekendpleegzorg en vakantiepleegzorg

Je neemt in de weekenden of de vakanties een pleegkind in huis. Deze vorm is ter ondersteuning van het  gezin, pleeggezin, gezinshuis of woongroep. De frequentie verschilt. Voor de meeste kinderen zal het eens per maand of twee keer per maand zijn. Weekendpleegzorg is vaak goed te combineren met een druk leven en carrière.

Lees meer over weekend- en vakantiepleegzorg.

Crisispleegzorg

Het kan voorkomen dat een situatie zo dringend is, dat we per direct een plek moeten kunnen bieden voor het kind. Als crisispleeggezin sta je open voor kortdurende voltijd pleegzorg. Tijdens de eerste weken/maanden kijken we naar waar het pleegkind daarna kan gaan wonen. Het kind kan dan of terug naar huis óf naar een pleeggezin voor onbepaalde tijd. De weken of maanden in een crisisgezin kunnen een adempauze bieden voor het pleegkind en ouders. De professionals hebben dan tijd om een goed plan te maken. De duur van een crisisplaatsing verschilt sterk. Dit kan weken tot enkele maanden zijn. Wel is crisispleegzorg altijd tijdelijk van aard. 

Lees meer over crisispleegzorg!

Pleegkinderen met knuffel

Deeltijd pleegzorg

Pleegzorg is ook nuttig op doordeweekse dagen. Een kind woont bij ouders, maar er is even hulp nodig op (een paar) dagdelen in de week. Hierin is maatwerk mogelijk; wat past het beste bij het kind en in je pleeggezin.
Pleegkind met knuffelaap

Voltijd pleegzorg

Bij voltijd pleegzorg wordt een kind alle dagen van de week in een pleeggezin opgenomen. In principe is pleegzorg van tijdelijke aard en werken we aan een terugkeer naar de ouders. Hoelang dit duurt, is lastig te voorspellen. Het pleeggezin zorgt voor het pleegkind voor onbepaalde tijd, dus zo lang als nodig. 

Waar staan we voor?

Goede begeleiding

Je krijgt een eigen pleegzorgbegeleider in de regio waar je woont en je kunt gebruik maken van onze bereikbaarheidsdienst. We faciliteren contact tussen pleegouders (denk aan koffieochtenden) en stimuleren onderlinge steun.

Deskundig

We hebben veel ervaring in het maken van een goede match tussen pleegouder en pleegkind. We respecteren hierbij wensen en grenzen en hanteren als uitgangspunt dat de match voor alle partijen passend moet zijn.


Breed aanbod

Er is altijd wel een pleegzorgvorm die past bij jouw situatie. Zo bestaat er deeltijdpleegzorg, crisispleegzorg en pleegzorg voor onbepaalde tijd. Eens in de maandeen pleegkind een weekend  opvangen? Ook dat kan!


(Pleeg)ouders aan het woord

 “ik ben zo blij met een bonus moeder als jij”

Een moeder van twee kinderen

Lukt het om een band met hem op te bouwen? Kan hij zich aan ons hechten?

Een pleegvader

Liefde is het allerbelangrijkste en het in de praktijk brengen! Daar vaart ieder pleegkind wel bij!

Marianne 

Overweeg je pleegouderschap?

Maar weet je niet welke pleegzorgvorm het beste past of wil je eerst meer informatie?
Meld je dan vrijblijvend aan voor onze informatieavond over pleegzorg.