Familie van vier die in de straat lopen.

Adoptie vs pleegzorg

Wat past het beste bij jou?

Wat is het verschil tussen adoptie en pleegouderschap?

Een vraag die we vaak krijgen is: wat is het verschil tussen adoptie en pleegzorg?

In beide situaties groeit het kind op in een ander gezin en niet bij de eigen ouders, maar toch zijn er een aantal verschillen.

Hieronder leggen we ze je duidelijk uit.

Wat zijn de verschillen tussen adoptie en pleegzorg?

Adoptie


 • In principe voor altijd
 • Het kind krijg de achternaam van de adoptieouders
 • Er is (meestal) geen contact meer met de ouders
 • Belangrijke beslissingen worden gemaakt door de adoptieouders, zoals over opvoeding, verzorging en schoolkeuze
 • Je moet minimaal 21 zijn en maximaal 46 jaar.
 • Om binnen Nederland te kunnen adopteren moet je het kind ten minste één jaar verzorgd hebben, als pleegouder, stiefouder of voogd
 • Als stel moet je in de periode voor de adoptieaanvragen minimaal 3 jaar hebben samengeleefd
 • Afhankelijk van de bemiddelaar en het land kost een adoptie 15.000 tot 40.000 euro, een deel is bedoeld voor de voorlichtingen in Nederland en alle officiële documenten
 • Het kind wordt juridisch je eigen kind

Pleegzorg


 • Voor zolang als nodig 
 • Het kind houdt de achternaam van de eigen ouders
 • De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het kind
 • Belangrijke beslissingen maken de eigen ouders en/of de (gezins)voogd. Pleegouders worden ondersteund door een pleegzorgbegeleider
 • Je moet minimaal 21 zijn en een stabiele leefsituatie hebben
 • Om pleegouder te worden bezoek je een informatieavond, geef je referenties op, volg je een training en wordt een VGB aangevraagd. Daarnaast heb je diverse gesprekken
 • Aan de gezinssamenstelling zijn geen voorwaarden verbonden. Wel moet de situatie stabiel zijn
 • Pleegouder worden kost niets. Pleegouders ontvangen per pleegkind een (onkosten)vergoeding voor de (pleeg)zorg die ze bieden
 • Juridisch gezien liggen de rechten van een pleegkind bij de  ouders of de voogd van het kind, niet bij de pleegouders.

Overweeg je het pleegouderschap?

Meld je dan aan voor onze informatieavond over onze pleegzorg en/of vraag het informatiepakket aan.