Mockingbird en het sneeuwbaleffect
06 mei 2024 

Mockingbird en het sneeuwbaleffect

De afgelopen tijd hebben we met enige regelmaat de mooie verhalen van Miranda, onze eerste hubhome pleegouder in Nederland, gedeeld. En van Noor, onze enthousiaste collega die de begeleider van deze eerste constellatie is. Ook de satelliet gezinnen hebben zich op allerlei manier ingespannen om de goede ervaringen die zij opdoen met Mockingbird breed onder de aandacht te brengen. Inmiddels is het wel duidelijk dat Mockingbird enorm is aangeslagen bij de mensen die bij deze eerste constellatie betrokken zijn.

Verder bouwen

Voor ons bij iHub is het prachtig om dat te zien. We zijn hier enkele jaren geleden mee begonnen in de hoop én de verwachting dat we hiermee de ondersteuning aan pleeggezinnen en pleegkinderen kunnen verbeteren. Dat blijkt uit te komen. Reden voor ons om door te gaan en verder te kijken. Eind mei start in de regio Midden Holland een tweede constellatie met opnieuw enthousiaste en gemotiveerde hubhome pleegouders en satelliet gezinnen die graag met elkaar deze verbinding aan gaan. En in juni hopen we te starten met ons nieuwe projectteam in de regio Rijnmond. Daar gaan we zeer waarschijnlijk samen met de collega’s van de William Schrikker Gezins Vormen (WSGV) aan de slag om ook een Mockingbird constellatie te bouwen.

Sneeuwbaleffect

Uiteindelijk willen we Mockingbird invoeren in alle jeugdhulpregio’s waar wij als iHub pleegzorg hebben. En daar stopt het niet. Onze samenwerkingspartners van Stichting Ondersteuning Pleeggezin zijn al druk doende met de verspreiding van Mockingbird bij andere pleegzorgaanbieders. Zo zijn er al teams getraind bij de collega’s van De Combinatie in Brabant, Pactum Vigo Groep in Limburg en de buren van Enver in Rijnmond. Mooi is dat ook weer diverse mensen vanuit iHub een bijdrage aan die trainingen bij de collega’s hebben kunnen leveren: Miranda als hubhome pleegouder, enkele van de satelliet gezinnen, Noor Hofman als begeleider en zelf mocht ik ook af en toe aanschuiven. Heel mooi om ook weer het enthousiasme van die nieuwe collega-teams te zien, en de gedrevenheid van de trainers van Ondersteuning Pleeggezin.

Zo ontstaat langzamerhand een sneeuwbaleffect. Het begint klein, maar het wordt met elke omwenteling groter. Voor mij als projectleider natuurlijk prachtig om aan bij te dragen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen