Wat is
Voltijd / deeltijd pleegzorg?

'Voltijd pleegzorg kan ook deeltijd zijn - hoe zit dat?' 

Voltijd/deeltijd pleegzorg betekent eigenlijk, pleegzorg zo lang als nodig. Het pleeggezin zorgt op afgesproken dagen voor een kind. Als het pleegkind alle dagen van de week in een pleeggezin verblijft, noemen we dit voltijd pleegzorg. Als een kind niet op alle dagen in een pleeggezin verblijft, noemen we dit deeltijd pleegzorg. Je ontvangt altijd een pleegvergoeding voor de dagen dat een pleegkind bij jou verblijft.

Bij beiden vormen is aan het begin van de plaatsing nog niet duidelijk hoe lang het pleegkind zal blijven. Meestal blijkt gaandeweg op welke termijn een kind weer terug kan naar huis. Soms is teruggaan naar huis niet haalbaar. In dat geval groeit het kind op in het pleeggezin tot het meerderjarig is. Het is ook mogelijk dat een pleegkind eerst alle dagen in een pleeggezin verblijft en vervolgens een aantal dagen thuis gaat wonen, en een aantal dagen in het pleeggezin blijft.

 
Waarom bestaat voltijd èn deeltijdpleegzorg?

Soms komt het voor dat een kind niet alle dagen hoeft te worden opgevangen in een pleeggezin. Het kan voor ouders prettig zijn om in probleemsituaties een of twee dagen ondersteuning te hebben van een pleeggezin, op de andere dagen zorgen ze zelf voor hun kind. Dit kan net de tijd en rust geven die ze nodig hebben, om bijvoorbeeld problemen op te lossen. Voor een kind is het meestal het fijnst als het bij de eigen ouders kan blijven wonen. Deeltijdpleegzorg kan helpen om dit mogelijk te maken.


De pleegzorgbegeleider bepaalt samen met ouders en /of voogd of een kind een paar dagen of alle dagen moet worden opgevangen in een pleeggezin. 

Pleegouder Sanne (45): ‘Bij een van onze pleegkinderen hebben we moeder en oma van regelmatig over de vloer gehad. We hebben zelfs een keer met elkaar geshopt! Inmiddels woont Eva weer thuis, maar we hebben nog steeds contact. Dat zijn de mooie kanten van pleegzorg.’

Overweeg jij het pleegouderschap?

Meld je dan vrijblijvend aan voor onze informatieavond over pleegzorg. We vertellen je graag meer!