Wat is
Crisispleegzorg?

'Een kind kan binnen twee uur op de stoep staan' 

Crisispleegzorg is een vorm van kortdurende pleegzorg. Crisispleegzorg wordt ingezet wanneer de problemen dusdanig zijn opgestapeld, dat het beter is dat een kind tijdelijk op een andere plek gaat wonen. Gemiddeld duurt een plaatsing 4-6 maanden, maar het kan ook twee weken zijn of langer dan een jaar. Na plaatsing bekijkt de pleegzorgbegeleider samen met de ouders en betrokken hulpverleners wat een goede vervolgplek is voor het kind. Als deze snel wordt gevonden, blijft het kind kort. Als het langer duurt, blijft het kind langer.

Stabiliteit en structuur
Als pleegouder geef je van tevoren aan of je beschikbaar wilt zijn als crisispleegouder. Crisispleegouders hebben ervaring met stabiliteit brengen en rust bieden, daarnaast hebben ze ook kennis van traumaverwerking. Chantal (46) is ervaren crisispleegouder: 'Wat kenmerkend is voor een crisispleegouder? Ze gaan meestal meteen handelen. Als he gaat om een kind van 7, denk ik meteen: 'die moet naar school, misschien moet er nog kinderopvang geregeld worden', dat soort dingen.' Verder is het bieden van structuur belangrijk. 'Ik ben heel consequent en we hebben thuis duidelijke regels. Kleine kinderen eten in de kinderstoel, nooit 'even op de bank', grote kinderen zitten op een stoel en we eten altijd aan tafel.' 

Je mag 'nee-zeggen'
Hoe acuut een kind geplaatst wordt, is verschillend. Crisispleegouders zijn meestal redelijk flexibel. Chantal: 'Ik heb wel eens meegemaakt dat ik op mijn werk zat toen ik werd gebeld. "Kunnen we vandaag nog een kind brengen?" Toen liet ik alles uit m'n handen vallen en ging naar huis om het kind op te vangen. Maar: dit was een extreme situatie en komt niet vaak voor.'
Belangrijk om te weten: je kunt altijd nee zeggen tegen een plaatsing. Chantal: 'Na een telefoontje over een eventuele plaatsing bel ik altijd even kort met mijn man. Dan nemen we samen door of we de situatie als gezin aankunnen. Ik heb ook wel eens -nee- gezegd. Mijn gevoel zei me dat ik het niet moest doen en het is belangrijk daar naar te luisteren. Een plaatsing moet voor iedereen goed voelen.' 
 
Waarom bestaat crisispleegzorg?
Crisispleegzorg wordt ingezet als er meteen opvang nodig is voor een kind. Het doel van crisispleegzorg is om het kind rust en stabiliteit te brengen en ondertussen kunnen ouders werken aan het verbeteren aan de thuissituatie. Als de situatie het toelaat, gaat het kind terug naar huis. Soms gaat een kind na crisispleegzorg niet terug naar de ouders, maar door naar een passende vervolgplek. 

Je ontvangt altijd een pleegvergoeding voor de dagen dat je pleegkind bij jou verblijft. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het kind.


Crisispleegouder Chantal (46)
‘Het bieden van structuur is belangrijk. We hebben duidelijke regels en daar wijken we niet vanaf. Zo eten we elke dag en bij iedere maaltijd aan tafel. Ik zie dat kinderen daar veel baat bij hebben.'

Overweeg jij het pleegouderschap?

Meld je dan vrijblijvend aan voor onze informatieavond over pleegzorg. We vertellen je graag meer!