Wat is
Weekend- en vakantiepleegzorg?

'Korte tijd ouders of pleegouders ontlasten' 

Weekendpleegzorg vindt plaats in – zoals de naam al zegt – weekenden en vakanties en dus niet op door-de-weekse dagen. Wanneer het precies is, stemmen we af met de pleegouders, het gezin en het kind. Het kan één weekend in de drie weken zijn, of twee weekenden per maand.

Bij iHub Pleegzorg hebben we ruim 120 gezinnen die alleen vakantiepleegzorg doen. Daarnaast hebben we nog ruim 40 gezinnen die twee vormen van pleegzorg doen: weekendpleegzorg en voltijd/deeltijd pleegzorg.

Welke vorm van pleegzorg nodig is, hangt af van de situatie van het pleegkind. Soms zorgen pleegouders door-de-week voor een kind en woont het in de weekenden thuis. Andere varianten zijn ook mogelijk, net wat wenselijk is voor het kind. Pleegzorg is altijd ‘zo lang als nodig’. Dat betekent dat het kind terug gaat naar ouders of familie, zodra dat kan.

Waarom bestaat weekendpleegzorg?
Weekendpleegzorg kan worden ingezet om ouders te ontlasten of om voltijds pleegouders te ontlasten. Door een korte adempauze te creëren voor ouders en kind, kunnen grotere problemen voorkomen worden. Het kan ook voorkomen dat een kind behoefte heeft aan wat extra aandacht, die de eigen ouders of pleegouders hem of haar niet kunnen bieden.

Een andere situatie waarbij weekendpleegzorg voorkomt, is als kinderen uit huis geplaatst zijn en/of in een gezinshuis of leefgroep wonen. Voor hen kan het prettig zijn om tijdelijk even in een ander gezin te verblijven. Weekendpleegouders zijn dan heel erg welkom.

In de praktijk betekent het meestal dat een kind eens per maand een weekend komt logeren. Soms komt een kind meerdere weekenden per maand. Er zijn daarnaast ook pleeggezinnen die in overleg met de ouders flexibele pleegzorg bieden. Meestal hebben pleegouders die zich opgeven voor weekendpleegzorg een drukke baan en kunnen door-de-week geen opvang verzorgen.

Weekend- en vakantiepleegzorg bieden kan op verschillende manieren:

  • een of meer weekenden per maand (weekendpleegzorg)
  • een paar dagen of weken in schoolvakanties (vakantiepleegzorg)

    Je ontvangt altijd een pleegvergoeding voor de dagen dat je pleegkind bij jou verblijft.


Pleegouder Fatima (41)
‘Voltijds een kind opvangen lukt niet door onze drukke banen. Nu komt er eens in de maand een jongen van 10 een weekend logeren. Hij kan bij ons even helemaal kind zijn, zonder zich zorgen te maken om zijn vader.’

Overweeg jij het pleegouderschap?

Meld je dan vrijblijvend aan voor onze informatieavond over pleegzorg. We vertellen je graag meer!