‘Optimistisch over opzetten 2e Mockingbird constellatie’
07 februari 2024 

‘Optimistisch over opzetten 2e Mockingbird constellatie’

Nu het eerste Mockingbirdnetwerk goed draait, werkt iHub aan uitbreiding. Projectleider Harrie Janssen is er druk mee. ‘Ik ben optimistisch over het opzetten van een 2e constellatie. We hebben nieuwe hubhome pleegouders gevonden, dat is een belangrijke basis.’

Politiek gezien waait de wind ook mee. De Tweede Kamer heeft onlangs met grote meerderheid (slechts 1 partij stemde tegen) vóór de Mockingbird motie gestemd! Met deze motie vraagt de Kamer de regering met een plan te komen hoe de positieve ervaringen van Mockingbird ingezet kunnen worden voor nog meer pleegouders.

Groei
Bij iHub werkt Harrie aan de groei van Mockingbird. Dat gebeurt op verschillende niveaus: in de regio waar de eerste constellatie is opgezet, in andere pleegzorgregio’s waar iHub actief is en landelijk, in samenwerking met andere pleegzorgaanbieders. Harrie: ‘Nieuwe constellaties in regio Midden-Holland is heel concreet. Daar hebben we al goede contacten met de gemeentes, ze kennen het concept. In andere regio’s bespreken we vooral wat de voordelen van Mockingbird zijn en hoe de financiering zou kunnen. Verder delen we graag onze ervaringen over Mockingbird met andere pleegzorgaanbieders. Zij werken in regio’s waar iHub niet werkt, ook daar willen we graag bijdragen aan groei.’

Enthousiast
Over het algemeen zijn gemeentes erg enthousiast over Mockingbird: een netwerk van zes tot tien pleeggezinnen en een ‘hubhome’ gezin dat samen een constellatie vormen. De kracht van deze pleegzorgvorm zit ‘m in de onderlinge relaties tussen de pleeggezinnen. Pleegouders ervaren daardoor veel steun, pleegkinderen profiteren van herkenning en erkenning.

Resultaten
Over het concept dus niets dan enthousiasme bij gemeentes, financiering ligt iets anders. Het budget voor jeugdhulp is vaak beperkt en dat maakt gemeentes soms wat terughoudend. Ze vragen zich af welke resultaten ze kunnen verwachten tegen welke kosten. ‘Dat vind ik terechte vragen’, aldus Harrie. ‘We voeren veel gesprekken over resultaten uit andere landen. In Nederland bestaat Mockingbird nog te kort om echt een goed beeld te geven van de opbrengsten. Onderzoek uit Engeland wijst uit dat Mockingbird het aantal breakdowns (een voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsing, red.) spectaculair verlaagt. En mensen blijven langer pleegouder, dat is ook een groot voordeel. Qua kosten: na een breakdown volgt vaak verblijf in een residentie of een gezinshuis, dat is fors duurder.’


Beschikbaar en bereikbaar
In Engeland is onderzocht dat Mockingbird daar gemiddeld een terugverdientijd heeft van drie jaar. ‘En’, zo vult Harrie vult aan: ‘De kosten zijn er dan uit, maar de positieve effecten lopen natuurlijk door!’ Maar… waarom kost Mockingbird eigenlijk geld? Er zijn er kosten vanwege de begeleiding. Mockingbird vraagt meer begeleidingsuren dan een enkel pleeggezin. Harrie: ‘We maken pleegouders en pleegkinderen belangrijker, geven hen bijvoorbeeld een stem in oplossingen. Dat past in het achterliggend gedachtegoed om pleegzorg ‘te normaliseren’, zoals dat zo mooi heet. De begeleider gaat mee in de informele momenten van samenzijn en krijgt daardoor ook een completer beeld van een kind. Dat kost tijd maar levert ook heel veel op.’ Daarnaast is er een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Chemie
Tenslotte kost ook het opzetten van een constellatie ook geld. Er moeten mensen vrij gemaakt worden voor een implementatieteam, zij gaan alles opzetten en organiseren. Het team wordt getraind in het eigen maken van de werkwijze, er moeten hubhome ouders gevonden worden en pleeggezinnen en zij hebben ook training en uitleg nodig. De samenwerking met de gemeente en de regio is ook belangrijk. Harrie: ‘Het succes van de eerste constellatie zit ook in het feit dat we hebben gebouwd vanuit een gezamenlijke overtuiging dat we Mockingbird wilden. Niet alleen wij als pleegzorgaanbieder, ook de gemeente Waddinxveen en de bovenliggende regio Midden Holland. Die chemie heeft echt het succes mede bepaald.’

Duurzame borging
Buiten de regio waar iHub actief is op het gebied van pleegzorg loopt uitbreiding ook vlot. In Brabant en Limburg zijn inmiddels implementatieteams gevormd en wordt gewerkt aan het opzetten van eerste constellaties. ‘We hebben veel tijd gestoken in kennisdeling. We zien Mockingbird als een versterking van pleegzorg, we dragen graag ons steentje bij in het groots uitrollen van dit succesvolle concept.’ Persoonlijk heeft Mockingbird zijn werk verrijkt. ‘Ik heb veel plezier en voldoening ervaren bij de ontwikkeling en de opzet. We begonnen als project, nu is het tijd om te werken aan duurzame borging in pleegzorgland.’

Over de schrijver
Reactie plaatsen