Niet ‘voormalig pleegkind’, maar ‘onze Maartje’

Niet ‘voormalig pleegkind’, maar ‘onze Maartje’

De voorbereidingen voor de start van Mockingbird zijn in volle gang. Data worden in ieders agenda gereserveerd en de afvaardiging uit Amerika heeft een ticket heeft geboekt! Wat vliegt de tijd. Onze voormalige pleegdochter Maartje volgt alles vanaf de zijlinie en wil graag bij de  bijeenkomsten aanwezig zijn. Wat een aparte benaming is dat trouwens “voormalig pleegkind”. Benieuwd hoe andere pleegouders hun voormalige pleegkinderen noemen. Wij zeggen gewoon “onze Maartje”.  Ze komt - net als haar grote broer - nog geregeld te pas en te onpas logeren bij ons. Ze zijn volledig in ons netwerk opgenomen en dat voelt heel natuurlijk. Nu ik daarover nadenk is dat precies de bedoeling van Mockingbird, zorgen voor een netwerk.

 Ritselgeluidjes
 Op mijn actielijst staat ook: Checken of de slaapkamers voor de “logeerpartijen”  op orde zijn. Afgelopen zomer logeerde een leuke, jonge meid uit een pleeggezin een paar weken bij ons. Zij hoorde in de avonduren hele zachte ritselgeluidjes op de slaapkamer. Klonk het als lichtstromend water? We konden er toen de vinger niet op leggen. Gelukkig was het niet eng. Uiteindelijk is pas afgelopen week het mysterie opgelost. Een enorme wespenfamilie had zich genesteld onder de dakkapel en door de zachte weersomstandigheden was deze gigantisch gegroeid. Daar hebben we toch maar professionele hulp voor ingeroepen om dat op te lossen. Uiteindelijk verdwijnen wespen altijd vanzelf, maar deze familie had een mogelijkheid gevonden om de slaapkamer binnen te komen. Als je dan als hub home bezig bent om een veilige slaapomgeving te creëren, passen daar echt geen tientallen wespen in ;-).

 Hobby’s en interesses
 Vooruitlopend op de lancering hebben Ron en ik korte koffiemomentjes ingepland met de satellietgezinnen. We willen elkaar nog wat beter leren kennen voordat half november de hele groep voor het eerst bij elkaar komt. Voor ons is belangrijk om te horen wat de kinderen graag lusten, wanneer ze jarig zijn, wat hun hobby’s en interesses zijn, zodat we daar rekening mee kunnen houden. We willen ook samen de agenda’s trekken om te overleggen op welke dag of dagen de bijeenkomst in het hub home het beste zou uitkomen. We kijken uit naar het moment dat we allemaal bij elkaar zijn en we officieel van start gaan.

Over de schrijver
Miranda is de eerste hub home ouder van Nederland. Samen met haar man Ron gaat zij zich actief inzetten om de eerste Mockingbird constellatie tot een succes te maken. Mockingbird is een succesvol pleegzorgmodel uit Amerika waarin pleeggezinnen samen een netwerk vormen. Dat netwerk bestaat uit meerdere pleegezinnen - ook wel satellietpleeggezinnen genoemd - en het hub home gezin vormt de spil. In dit geval dus Miranda. Het uiteindelijke doel is om sterke relaties op te bouwen tussen de verschillende pleegouders, de pleegkinderen, de biologische ouders van de kinderen en professionals. Miranda woont in Waddinxveen en schrijft over haar persoonlijke ervaringen als hub home ouder.
Reactie plaatsen