Naast elk pleeggezin staat een goede pleegzorgwerker
18 februari 2022 

Naast elk pleeggezin staat een goede pleegzorgwerker

‘Een luisterend oor heeft iedereen nodig’

Frederique* is al bijna 9 jaar pleegzorgwerker bij Horizon. Ze begeleidt pleeggezinnen, pleegkinderen en ouders. Wat ze het belangrijkste vindt in haar werk is om naar iedereen te luisteren. ,,Ik kan niet alles oplossen of een perfect plan bedenken, maar ik kan wel naar iedereen luisteren. Dat geldt voor de pleegkinderen, de pleeggezinnen, maar zeker ook voor de ouders.”

Frederique steekt in op wat er op dat moment nodig is. In het begin is het contact vaak intensiever, maar zodra iedereen zijn weg heeft gevonden kan ze die tijd compenseren. ,,Het is belangrijk dat mensen hun verhaal bij je kwijt kunnen. Ik zit heus niet elke week op de bank bij pleeggezinnen, maar een belletje kan al genoeg zijn. Even een gesprek evalueren, emoties luchten en dingen bespreekbaar maken. Het is niet niks om voor het kind van een ander te zorgen. Logisch dat daar vragen bij komen kijken. Ik vind het heel erg prettig dat ik mensen hierin kan begeleiden.”

Het kind staat centraal

,,Het kind staat centraal en daar moeten we de juiste beslissingen voor maken. Daar heb je ouders, pleegouders en jeugdbescherming voor nodig. Een kind heeft vaak veel meegemaakt, maar blijft ondanks alles loyaal aan zijn ouders. Pleegouders zien bijvoorbeeld wat een bezoek aan de ouders voor een effect heeft op het kind. Aan de hand van wat goed is voor het kind besluiten we in overleg met Jeugdbescherming hoe vaak er bezoeken plaatsvinden. Voor elk kind is dit weer anders. Geen verhaal is hetzelfde.”

Na elk huisbezoek bij pleegouders geeft Frederique aan dat als er wat is, ze haar absoluut moeten bellen. ,,Een van de meest voorkomende thema’s waar pleegouders over bellen is het contact met de ouders, want ze zien hoe hun pleegkind hiermee worstelt. Andere onderwerpen zijn het gedrag van het kind en hoe om te gaan met reacties uit de buitenwereld,” legt Frederique uit. ,,Ik luister naar wat ze daarover te zeggen hebben en hoe ze dat ervaren. Ik ben niet constant met tips en adviezen bezig, maar kan wel vertellen dat ze niet alleen zijn. Dat het in andere pleeggezinnen ook gebeurt.”

Het netwerk

Voor het plaatsen van een kind wordt er altijd eerst binnen het netwerk gekeken. Mocht hier een geschikte plek gevonden worden dan worden ze gescreend om te ontdekken of het er wel echt veilig genoeg is. Na de screening wordt Frederique aan een gezin gekoppeld. Dat kan zowel een netwerk- als een bestandspleeggezin zijn. ,,Tijdens het startgesprek zitten we met iedereen aan tafel. Ouders, pleegouders, het kind als het oud genoeg is en jeugdbescherming. Hierin bespreken we de doelen voor de komende periode, plannen we bezoeken, bespreken we wat al goed gaat en welke punten  er belangrijk zijn. Vaak ben ik dan al bij de pleegouders geweest om de praktische zaken te bespreken.”

De pleegouders geven aan wat zij prettig vinden in hoe vaak Frederique na de plaatsing langskomt. ,,Normaal kom ik één keer in de zes weken langs, maar soms vinden pleegouders het fijn als ik in het begin er wat vaker ben. Dat is natuurlijk helemaal prima. Ook dat verschilt erg per plaatsing. In het begin is het aftasten en moeten we een band opbouwen. Als ze me bellen voor zaken waar ik niet bij kan helpen, bijvoorbeeld school dan raad ik aan om de juf te bellen.”

Elk gezin is anders

Je kan nooit een pasklaar antwoord geven op het werk wat Frederique doet. Dat verschilt per gezin. Sommige gezinnen probeert ze te ontlasten en andere begeleidt ze om zelfstandiger te worden. ,,We overleggen regelmatig en stemmen zaken op elkaar af. Ik vind het prettig om meegenomen te worden in mailverkeer, zodat ik weet wat er speelt en zoek zelf ook regelmatig contact. Elk gezin is anders.”

Frederique neemt soms haar werk mee naar huis. Gelukkig werkt ze in een hecht team waarbij zij ook haar verhaal kwijt kan ,,Ik zet mijn gedachtes en emoties niet uit zodra ik de voordeur achter me dicht trek. Het zijn soms best schrijnende verhalen. Gelukkig werk ik met een betrokken team en zijn mijn collega’s altijd bereikbaar om bepaalde zaken te bespreken. Ook voor mij is het prettig als er een luisterend oor is,” besluit Frederique.

*Uit privacyoverwegingen is de naam ‘Frederique' gefingeerd en is er gebruik gemaakt van een stockphoto. De persoon op de foto heeft niets te maken met de inhoud.

Over de schrijver
Reactie plaatsen