Mijn bijzondere pleegkind

Ongeveer een jaar geleden kwam ons pleegkind een poosje bij ons wonen. Ze was toen acht jaar en had, zoals zovelen, een moeilijke periode achter de rug. Ook op haar school had ze het niet gemakkelijk gehad. Haar prestaties waren matig en ze bleef zelfs zitten, zodat ze een jaar over moest doen.

Naar de plaatselijke basisschool

Toen ze bij ons kwam, hebben we haar aangemeld op de plaatselijke basisschool. Daar werd ze met open armen ontvangen. Ze werd prima opgenomen in de groep. Zelfs na schooltijd stonden er klasgenootjes voor de deur met de vraag of ze met haar konden spelen. Na enige tijd was het nieuwtje eraf en werd dat iets minder. Toch is ze tot het eind toe in haar vrije tijd opgetrokken met jongens en meisjes uit haar klas. Ze werd ook enthousiast uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes van klasgenoten.

Hard werken voor school

Op school zagen de juffrouwen dat het met haar Nederlandse taal en spelling redelijk ging. Met rekenen had ze meer moeite. Maanden heeft ze hard gewerkt aan haar schoolwerk. Vooral aan het leren van de tafels van 1 tot en met 5 had ze een dobber. Half maart kwam de coronacrisis en gingen de scholen dicht. Ons pleegmeisje moest thuiswerken met het programma Snappet. Dat heeft ze trouw iedere doordeweekse morgen gedaan. Soms moesten we wat helpen met het uitleggen van sommen of van taal. In mei gingen de scholen weer open en keerde stap voor stap het gewone schoolritme weer terug. In deze laatste periode werden er nog wat toetsen afgenomen.

Een rapport om trots op te zijn

Begin juli kreeg ze haar rapport en daar mocht ze met recht trots op zijn. En wij ook! Bij de vakken lezen, taal en rekenen heeft ze een enorme groei doorgemaakt. Haar vooruitgang was ver bovengemiddeld. Dat was ook te zien bij de scores van de Cito-toetsen. Overal zagen we een stijgende lijn. Er waren lijnen die van het rode niveau D naar het groene niveau B gingen. Wat een geweldige prestaties! Ondanks de coronatijd geen leerachterstanden, maar grote stappen vooruit. Wat heeft ze laten zien dat ze prima kan presteren op school! En hoe een stabiele omgeving ook zorgt voor een steuntje in de rug op school.

Na de vakantie gaat ons pleegkind weer terug naar haar moeder en naar haar oude basisschool. Met het mooie resultaat van dit jaar begint ze aan een nieuw schooljaar. We moeten haar loslaten, maar hebben er alle vertrouwen in dat het ook op haar nieuwe school goed met haar blijft gaan.

Over de schrijver
Reactie plaatsen