'Ik zie voorzichtige vriendschappen ontstaan'

'Ik zie voorzichtige vriendschappen ontstaan'

"Speurneuzen, Natte kaasstengels en Snoepies"


Een Mockingbird bijeenkomst met een extra feestelijk tintje, want deze keer was onze voormalige

pleegdochter Rebecca er voor het eerst bij. Ze had me al vaker gevraagd wat dat nou precies inhield

- Mockingbird. Dat is best moeilijk uit te leggen. 'Kom een keer langs en schuif aan' stelde ik voor.

En zo gebeurde het. Rebecca gaf toe best een beetje zenuwachtig te zijn, maar uiteindelijk zag ik dat

ze makkelijk werd opgenomen in de groep. Zowel bij de volwassenen als bij de jeugd.

Schatkistjes maken
Ron heeft voor vandaag een grote speurtocht uitgezet. De zon schijnt en dat maakt het extra

aantrekkelijk om naar buiten te gaan. Iedereen wist dat we een speurtocht/schatjacht zouden gaan

doen en had uit voorzorg kaplaarzen en een extra paar droge sokken bij zich. De voorpret was voor

Ron en mij al leuk. Schatkistjes maken, vragen verzinnen en testen of de route juist was. Ik hoorde

bij binnenkomst dat de kinderen zich er ook op verheugden. Onder aanvoering van drie captains (de

oudere jeugd) vertrokken de groepen. Eerst werd voor iedere groep een naam verzonnen:

vervolgens gingen de Speurneuzen, de Natte Kaasstengels en de Snoepies op pad. Bij iedere groep

zat als back-up een volwassene. Ondertussen gaf dat de overgebleven (pleeg)ouders de ruimte om

bij te praten.

Onvermoede talenten
Soms kwamen de groepen elkaar tegen tijdens de speurtocht. Er heerste een gezonde rivaliteit en

hilariteit. Na binnenkomst van alle kinderen heeft Ron de antwoorden met ze doorgenomen. Knap

hoeveel vragen ze allemaal goed hadden! Een van de jongere meiden wist trouwens verrassend veel

van verschillende boomsoorten. Onvermoede talenten. Nipt hadden de Speurneuzen gewonnen. De

prijs werd officieel uitgereikt en daarna kon er gezamenlijk gegeten worden.

Gebroken glas
Gaat er ook wel eens wat mis? Tuurlijk! De tafel ziet er halverwege de middag al uit alsof er deze

keer chocolade op ontploft is, dat blijkbaar geprobeerd is te blussen met een groot glas limonade;).

En: er sneuvelt wel eens een glas, het ene kind draait zich opeens om en raakt daardoor per ongeluk

een ander kind. Soms moet er dan getroost worden.

Voorzichtige vriendschappen
Maar ik zie ook al voorzichtig vriendschappen ontstaan tussen de kinderen. Ze gunnen elkaar

zichtbaar veel. De gewonnen prijs wordt zonder aarzelen mee gegeven aan het meisje dat als eerste

naar huis moet. Een mooi gebaar zie ik bij een jongen die de laatste saté pakt, maar die meteen aan

een andere jongen geeft wanneer die zachtjes vraagt of er nog saté over is. Delen in zo’n groep

hoort er bijna vanzelfsprekend bij.

Mockingbird verder brengen
Zodra bijna iedereen weg is, wil ik graag met “mijn” twee mooie meiden nog op de foto. Voor deze

blog. Mag ik de foto erbij plaatsen? Ik krijg een volmondig ja, mits ze zelf de foto mogen uitkiezen.

Samen met Noor, de pleegzorgbegeleider, blikken we uitgebreid terug op deze prachtige dag. Wat

ging goed en wat kan eventueel beter of anders. Als dan vervolgens nog een satellietgezin spontaan

appt dat ze het leuk vinden om via Mockingbird te werken met pleegzorg en hulp aanbiedt om als

deelnemend gezin het landelijk verder te willen brengen, dan weten en voelen we dat we

gezamenlijk met iets moois bezig mogen zijn.

Over de schrijver
Miranda is de eerste hub home ouder van Nederland. Samen met haar man Ron gaat zij zich actief inzetten om de eerste Mockingbird constellatie tot een succes te maken. Mockingbird is een succesvol pleegzorgmodel uit Amerika waarin pleeggezinnen samen een netwerk vormen. Dat netwerk bestaat uit meerdere pleegezinnen - ook wel satellietpleeggezinnen genoemd - en het hub home gezin vormt de spil. In dit geval dus Miranda. Het uiteindelijke doel is om sterke relaties op te bouwen tussen de verschillende pleegouders, de pleegkinderen, de biologische ouders van de kinderen en professionals. Miranda woont in Waddinxveen en schrijft over haar persoonlijke ervaringen als hub home ouder.
Reactie plaatsen