Geur

Gerard van Gemert is kinderboekenschrijver en pleegvader.
Iedere maand deelt hij zijn belevenissen in de wereld van pleegzorg en over het opvoeden van een pleegkind.

De kans dat een kind dat uit huis geplaatst wordt iets heeft meegemaakt waar het later veel last van heeft, is groot. Het is vaak niet voor niets dat Pleegzorg wordt ingeschakeld om een ander thuis voor zo’n kind te zoeken. Hoe jonger het kind is, hoe kleiner de kans dat het zich realiseert wat het heeft meegemaakt. Dit zorgt er ook voor dat het zich niet actief kan herinneren wat er allemaal is gebeurd. Dit kan leiden tot een traumatische stoornis die moeilijk te behandelen is. Om dat te begeleiden is heel veel liefde nodig.

Binkie kwam bij ons toen hij vijf maanden oud was. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat hij iets traumatisch heeft meegemaakt in die periode. Toch kan bijvoorbeeld onregelmatigheid of spanning in huis al voldoende zijn om het rugzakje te vullen. Ellen en ik kunnen niet beoordelen hoe vol die rugzak is. We merken wel aan hem dat hij het lastig vindt als wij niet bij hem in de buurt zijn. Het kan dus zijn dat het feit dat hij uit zijn vertrouwde omgeving is weggehaald hem de grootste problemen geeft. En dat kunnen we relatief eenvoudig oplossen door steeds te laten merken dat we altijd weer terugkomen en er altijd voor hem zijn. Ondanks dat blijven we alert op symptomen van eventuele andere problemen. Waarbij we ons terdege realiseren dat de kans aanwezig is dat, wanneer hij zich gaat realiseren dat hij niet bij zijn eigen familie opgroeit, de moeilijkste fase nog moet komen.

Geurtherapie

Trauma’s bij jonge kinderen worden vaak behandeld met geurtherapie. Het blijkt dat een bepaalde herkenbare geur makkelijk herinneringen kan oproepen die ergens in het onbewuste in je hoofd zitten. Denk bijvoorbeeld aan de zolder van opa en oma waar een muffe geur hangt. Je kan daar jaren niet aan denken tot je diezelfde geur weer ergens opsnuift en plop, alle herinneringen van vroeger komen tevoorschijn. Voor kinderen, die in hun jonge jaren iets traumatisch hebben meegemaakt, is het verwerken van een trauma makkelijker wanneer ze de gebeurtenis, die in het onbewuste deel van hun hersenen zit, op die manier naar voren kunnen halen.

Over liefde gesproken

Nogmaals: bij Binkie hebben we niet het idee dat hij iets moet verwerken. Zijn ouders konden niet voor hem zorgen en hadden het beste met hem voor. Vandaar dat ze hem aan Pleegzorg hebben overgedragen. Misschien wel om te voorkomen dat hij iets traumatisch meemaakt. Over liefde gesproken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen