Geldzorgen

Sommige dorpsgenoten reageerden nogal onbenullig op een bericht waarin jeugdzorg en het geld dat daaraan uitgegeven wordt ter sprake kwam. Maar is het niet zo dat je aan de zorg van kinderen nooit genoeg geld kunt geven?

Sinds tweeënhalf jaar zorgen Ellen en ik voor “Poppie”, een pleegkindje dat na de geboorte niet naar huis kon. Hierdoor zijn we noodgedwongen in contact gekomen met allerlei verschillende instanties die zich vanuit diverse invalshoeken met ons “geval” bemoeiden. De grootste uitdaging bleek om ze goed met elkaar te laten communiceren. Het uiteindelijke doel (een kind dat veilig en onbezorgd kan opgroeien) wordt in de praktijk nogal eens uit het oog verloren. Gelukkig worden we vanuit Horizon Pleegzorg goed en vakkundig begeleid.

 Voor Alphens.nl schreef Gerard een blog. Het hele verhaal lees je hier verder

Over de schrijver
Reactie plaatsen