Begeleid bezoek

Pleegzorgbegeleidster Cynthia geeft tips

Het is belangrijk voor een kind om contact met zijn ouders te houden, hoe jong of oud het ook is. Tijdens een (crisis)plaatsing wil ik als pleegzorgbegeleider graag zicht krijgen op het contact tussen kind en ouders. Dit is belangrijk om de hechting te kunnen observeren maar ook het contact, hoe reageert een kind op zijn ouders. 

Bij een nieuwe (crisis)plaatsing stem ik met de pleegouders af welke momenten zij kunnen en wat goed is voor het ritme van het kind voor een bezoek met ouders, hier probeer ik zo veel mogelijk rekening mee te houden. Ik stem ook met pleegouders af, dat ik het belangrijk vindt dat één van de pleegouders bij het bezoek aanwezig is, dit is voor ouders vaak niet leuk omdat zij logischerwijs ook even alleen willen zijn met hun kind. Als een kind ouder is of langer verblijft in een pleeggezin, zul je als pleegouder steeds minder of helemaal niet meer aanwezig zijn bij het bezoek. 

Logische onzekerheden

Maar gezien de veilige basis bij pleegouders ligt en moet groeien, wil ik in het belang van het kind denken. En hij heeft er baat bij dat de veilige persoon erbij is. Maar dan hoor je als pleegouder ook veel onderwerpen, waar je misschien niet zo goed weet wat je ermee moet doen. 

Ouders kijken altijd naar de uiterlijke verzorging; heeft hij wel goede kleren aan, hij heeft een plekje achter zijn oor, zijn haar is niet goed verzorgd.
Dat zou elke ouder doen, want elke ouder wil dat zijn/haar kind goed verzorgd wordt. Soms kan het heel handig zijn om nog even tips te vragen aan ouders over bv de verzorging van het haar.
Als je als pleegouder hierbij bent, kan je hierdoor best onzeker worden. Deze onzekerheden zijn heel logisch, maar zeker goed om te bespreken met elkaar. Hier ligt dan ook een taak voor mij als pleegzorgbegeleider. Vaak na het bezoek bel ik even hoe het voor jou als pleegouder was, of het gedrag van het kind is veranderd. Wees hierin eerlijk, alleen dan kan ik je helpen en ondersteunen.

Vaak vragen ouders in het bezoek ook over onderwerpen zoals, hoe het kind weer terug bij hen kan komen. Hoe het staat met de onderzoeken naar hen. Dit kan voor jou als pleegouder ook ingewikkeld zijn, soms weet je niet alle informatie en is dit dan vaag voor jou als pleegouder. Ook hierin in het belangrijk om met je pleegzorgbegeleider contact op te nemen, we proberen een zo helder beeld voor jou te scheppen, helaas vergeet ik soms ook wat te vertellen er spelen vaak meer dingen. 

Tips rond het bezoek

Het is als pleegouder vooral belangrijk dat je aanwezig bent, je zult in de ruimte aanwezig zijn maar niet actief deelnemen aan het bezoek. Soms is het fijn om een boekje of iets anders mee te nemen zodat je je daarop kan focussen. 

Ouders hebben soms vragen, deze mag je beantwoorden maar vertel vooral wat je zelf wilt vertellen. Bewaak hierin je grens. Als je dit lastig vindt bespreek het met je pleegzorgbegeleider, dit kan je helpen hiermee tijdens het bezoek.

Ouders vinden het vaak fijn als je iets over hen vraagt, broertjes/ zusjes van het kind of werk wat ouders doen. Maar ga niet vragen naar de uithuisplaatsing of thuissituatie. Dit kan emoties oproepen waaraan de het kind niet willen blootstellen. 

Als een bezoek rond Moederdag valt neem dan het mooie knutselwerk van school mee voor haar, want wat is er mooier voor een moeder om dat te krijgen?

Het afscheid kan emotioneel zijn voor ouders en kind, ondersteun het kind hierbij. Jij bent veilig voor hem, we zien papa/mama snel weer. Nog één keer zwaaien/kus dan gaan we.  

Na het bezoek zijn kinderen vaak moe, houdt het daarom rustig voor ze de rest van de dag en pak het normale ritme weer op. 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen