privacy policy ihub

Rechten en plichten

Beschermen persoongegevens nemen we serieus

In de huidige digitale samenleving is het verzamelen en delen van persoonsgegevens via online hulpprogramma’s steeds gebruikelijker. Ook iHub maakt gebruik van zulke programma’s. Voor het aanmeldproces van nieuwe pleegouders gebruiken we OneFlow en voor goedgekeurde pleegouders gebruiken we Medicore. Op deze pagina lees je meer over het gebruik hiervan.

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen persoonsgegevens en medische gegevens. Welke precies kun je vinden op het aanmeldformulier. De gegevens hebben we nodig om iemand officieel te kunnen goedkeuren als pleegouder. We delen deze gegevens niet met andere organisaties zonder dat we vooraf toestemming vragen. De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Op verzoek kunnen we een kopie van deze gegevens verstrekken.

Welke rechten heb je?
Als persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebben individuen het recht om correctie of aanvulling te verzoeken (Recht op Rectificatie).

Onder bepaalde omstandigheden kun je vragen om hun gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden of als je je toestemming intrekt. (Recht op Verwijdering / Recht om Vergeten te Worden)


iHub pleegzorg neemt het beschermen van persoonsgegevens serieus en we respecteren de rechten van de mensen van wie we gegevens verzamelen. We nemen alle wettelijk verplichte maatregelen om de privacy van gegevens te waarborgen.