Horizon pleegzorg is van naam veranderd!

De nieuwe naam is iHub pleegzorg & gezinshuizen.

Waarom veranderen?

iHub is ooit opgericht om onderlinge samenwerking tussen de verschillende merken Horizon, De Opvoedpoli , Altra, en De Nieuwe Kans te stimuleren. De eerste paar jaar heeft iedere organisatie vanuit de eigen merknaam verder gewerkt, nu is het tijd voor meer eenduidigheid. Met elkaar blijven we werken aan ons gezamenlijke doel: steengoed onderwijs en de beste zorg leveren aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

Wat betekent iHub?

De i staat voor iedereen, voor inspiratie, impact en innovatie. Dit onderstreept dat ons onderwijs en onze hulp voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen voor wie rimpelloos opgroeien niet vanzelfsprekend is. Inspiratie helpt ons om impact voor deze gezinnen te kunnen creëren en innovatie staat voor de vernieuwing die binnen familiehulp noodzakelijk is.
‘En uiteindelijk is iHub ook maar een naam. Van betekenis zijn voor jongeren en kinderen, die het niet vanzelf krijgen, daar gaat het om.’ - Lieke (bestuurder)

Contact

Wil je meer weten over pleegzorg of heb je vragen over de merkverandering? Neem dan contact met ons op.